2024 yılında engelli vatandaşlar için araç alımında önemli bir değişiklik yaşandı. Resmi Gazete‘de 2 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 2024 yılı için engelli araç limiti 1.591.255 TL olarak belirlendi. Bu limit, engelli raporu olan vatandaşların ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alımında uygulanacak ve 1.600 cc ve altı silindir hacmine sahip binek ve hafif ticari araçları kapsayacak. Bu, engelli vatandaşlar için araç fiyatlarının düşmesi ve bayilerin stok fazlalığı nedeniyle birçok seçenek sunması anlamına geliyor.

Önceki yıl 1.004.200 TL olan limit, 3 Kasım 2023’te açıklanan YDO oranlarına göre %60 artırılarak güncellendi. Bu sayede engelli vatandaşlar, belirlenen limitin altındaki araçları hiçbir ÖTV ödemeden satın alabilecekler. 2024 yılı, engelli vatandaşlar için otomobil piyasasında daha fazla seçenek ve uygun fiyatlı araç alma fırsatı sunan bir yıl olarak öne çıkıyor.

Bu makalede, engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alırken dikkat etmeleri gereken noktaları ve limit dahilinde satın alınabilecek marka ve modellerin güncel ÖTV’siz fiyatlarını ele alacağız. Son yıllarda engelli vatandaşların karşılaştığı sorunların büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla, 2024 yılı engelli araç alımları için önemli bir dönüm noktası haline geldi.

2024 yılında engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti limiti, 1.591.255 TL olarak belirlendi. Bu limitin içinde yer alan tüm sıfır araçlar, ÖTV ödemeden satın alınabilir. Bu yılın en ucuz sıfır araç modeli, başlangıç fiyatı 700.000 TL olup, ÖTV muafiyetiyle bu fiyat 390.000 TL’ye düşüyor. Öte yandan, limitin üst sınırına yakın fiyatlandırılan araçlar için, 1.591.255 TL yerine ÖTV muafiyetiyle yaklaşık 900.000 TL ödenecektir.

Bu durum, engelli vatandaşların 390.000 TL ile 900.000 TL arasında değişen fiyatlarla ÖTV muafiyetinden yararlanarak çeşitli sıfır araç seçeneklerinden birine sahip olmalarını sağlıyor. Bu geniş fiyat aralığı, engelli bireyler için çeşitliliği ve erişilebilirliği artırarak, onlara daha fazla seçenek sunuyor. Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların araç alımını daha ekonomik ve erişilebilir hale getirerek, önemli bir fırsat sunmaktadır.

Resmî Gazete’de 2024 Engelli Araç Limiti

Resmî Gazete Sayı : 32059 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 11) MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200 TL’nin” ibareleri “1.591.255 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.004.200 TL’yi” ibaresi “1.591.255 TL’yi” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 02.01.2024

 Tebliği okumak için: https://www.resmigazete.gov.tr/